• گرگان، خیابان ولیعصر، عدالت ۲۲، ساختمان سرو
صرع یک بیماری منفرد نیست، بلکه مجموعه‌ای از اختلال هایی است که همگی در تمایل به بروز حمله تشنج در فرد مبتلا اشتراک دارند.
 تنها انواع بسیار نادری از صرع به دلیل تغییر در یک ژن به وجود می‌آیند و به نظر می‌رسد بسیاری از انواع صرع در نتیجه مجموعه تعامل هایی بین ژن‌های چندگانه به علاوه تاثیرهای محیطی، بروز کرده باشند.
No votes yet.
Please wait...
با ما در تماس باشید
ورود به تلگرام